Navngivning kan også finde sted i forbindelse med dåb. Dåb bestilles ved henvendelse til præsten, sædvanligvis i det sogn, hvor man bor. At blive døbt er at blive optaget i den kristne kirke. Derfor finder dåben sted ved søndagsgudstjenesten.

I vore kirker tilbyder vi også lørdagsdåb nogle gange om året (se datoer i kirkebladet, på hjemmesiden eller spørg præsten).

Ved barnedåb skal dåbsbarnet have 3–5 faddere, dvs. dåbsvidner efter forældrenes valg, der skal være til stede ved dåben, og som siden, sammen med forældrene, skal fortælle barnet, at det er døbt, og hvad det betyder at være døbt.

Det er et krav til faddere, at de selv er døbt, og at de ikke er yngre end konfirmationsalderen. Gudmor eller gudfar, dvs. den der bærer barnet og svarer på barnets vegne, hvis ikke det er forældrene, kan være en af fadderne eller en af barnets forældre.

I øvrigt kan større børn og voksne selvfølgelig også blive døbt. Her vil der sædvanligvis gå en eller flere samtaler med præsten forud for dåben.