Sorggruppe for voksne - et nyt tiltag i Tuse Kirkehus

Gruppen mødes hver anden mandag kl. 10.00-11.30 i Tuse Kirkehus, Tuse Byvej 47, 4300 Holbæk, og det er et forløb på 6 gange.

For at få en plads i gruppen, kræver det en tilmelding til en af de to gruppeledere: Sognepræst Lene Funder på mail: lef@km.dk eller tlf. 30 35 26 61 sognepræst Pia Heegaard Lorentzen på mail: pihl@km.dk eller tlf. 24 89 27 37.

En ny sorggruppe er startet op februar 2020. Her er datoerne: d. 24. februar, d. 9. marts, d. 23. marts, d. 6. april,  d. 20. april og d. 4. maj.

I en sorggruppe kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af.

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. For Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående, og sorg skal ikke behandles, men bæres og byrder klares nemmere når man deler dem med andre.

Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre har tacklet sorgen og at mange af de ting der fylder i ens egen sorg også fylder for andre sorgramte.
Alle er velkomne til at deltage og du behøver ikke at bo i Butterup og Tuse sogn.
Det er gratis at deltage! Kirkebilen kan bestilles hvis man bor i sognet.