Digitalt

For fremtiden skal I selv indberette digitalt. Dette gælder:

  • Anmodning om begravelse eller ligbrænding (for pårørende)
  • Ansøgning om navngivning
  • Omsorgs- og ansvarserklæring (hvis I ikke er gift, når I får barn)
  • Ansøgning om navneændring

Alt dette foregår på www.borger.dk.

Har man ikke adgang til computer, eller kan man ikke bruge en sådan, kan du få hjælp hos Det Fælles Kirkekontor, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk, hverdage kl. 10 – 13 samt tillige torsdag kl. 16 – 17.30.