Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formandens beretning 2020/2021

Formandens beretning 2020/2021
Udgivet fre d. 21. maj 2021, kl. 09:00
Nyheder

Det sidste år har været lidt af en udfordring pga. Corona-epidemien.

11. marts 2020 blev landet lukket ned, og som kirke har vi siden levet med mange begrænsninger.

Gudstjenesterne blev lukket ned i en periode, og da der blev åbnet op igen, var det med restriktioner. Antallet af kirkegængere pr. gudstjeneste og andre kirkelige handlinger blev sat til 16 – 17 personer, hvilket betød, at konfirmandundervisningen blev indstillet, forårets konfirmationer blev udskudt til august måned, og dåbshandlinger og bryllupper blev aflyst.  En stor del af dåbshandlingerne er siden blevet afholdt ved ekstra handlinger, som har ligget på andre tidspunkter end højmessen.

Få dage før jul blev alt lukket ned til mandag efter nytår, hvilket betød, at alle julens gudstjenester blev aflyst. Det var en noget mærkelig fornemmelse – helt forkert.

Efter nytår blev der åbnet op med gudstjenester på en halv times varighed og uden sang, og sådan er det fortsat.

Da vi endnu er meget usikre på, hvor længe restriktionerne fortsætter, har vi allerede valgt, at konfirmationerne i 2021 først bliver fra medio august til medio september måned.

I efteråret afholdtes meditationsgudstjenester en gang i måneden som planlagt.

Vores præster har virkelig været på overarbejde for at få tingene til at lykkes. Kreative har de også været. De har virkelig udnyttet de sociale medier, hvor der i nedlukningsperioden har været afholdt video-gudstjenester, der er blevet læst historier op for både børn og voksne og lavet julekalender i samarbejde med Kirkerne i Vipperød.

Lidt nyt har der dog været plads til:

I juni måned forsøgte vi os med drop-in vielse, som ikke blev den store succes. Der var kun et par, men det fik stor omtale i avisen.

Vi havde dog fået mod på at prøve det en gang mere, og her blev det sandelig en stor succes! I oktober måned, d. 10.10.20, afholdt vi igen drop-in vielser, hvor 29 par blev viet, og et par blev velsignet. Det var en fantastisk dag – alle var i sving. Efter parrenes samtale med præsten blev de viet, hvorefter der blev budt på bobler og sødt i de to opstillede pavilloner på plænen. Der var godt 300 mennesker på besøg i løbet af dagen, hvilket kun kunne lade sig gøre, da alle gæster skulle holde sig udendørs. 

I 2020 fik vi et hold minikonfirmander igennem, og vi håber, at det kan lade sig gøre, at vi senere på foråret kan få endnu et hold igennem.

Vores børnekor ligger nærmest i dvale, da vi jo ikke må synge. Korleder Therese gør dog alt for at holde kontakten med korets medlemmer og sender med jævne mellemrum små hilsner og videoer med sange til børnene.

Alle vores sangaftener, foredragsaftener og koncerter har det sidste år været aflyst, ligeledes har Fadervor og foder været aflyst.

Af lidt større praktiske ting, der er udført i 2020, er:

I Butterup har vi fået syet en alterdug, og der er ved at blive kniplet en bort, som vi skal have sat på.

I Tuse har vi fået nyt lys i kirken, og der er kommet lys på P-pladsen ved Kirkehuset.

I løbet af 2021 får Tuse Kirke et nyt varmesystem.

Vores organist Per Egholm har sagt sin stilling op pr. 31. marts 2021. Han har været ansat siden 2004. Det er med vemod, at vi må sige farvel til Per, og vi ønsker ham alt det bedste fremover. Per kommer og holder afsked med menigheden hen mod efteråret, hvor vi håber på, at vi er ude over alle Corona-restriktioner. Se mere i kirkebladet og på vores hjemmeside.

Nu kribler det i os alle for at komme i gang med alt det, der i det sidste år ikke har kunnet lade sig gøre – børnekor, minikonfirmander, sangaftener, foredragsaftener og koncerter m.m., og vi vil gøre alt for igen at være synlig i det lokale fællesskab og være en aktiv del af lokalsamfundet.

Vi vil fortsat efterleve vores visioner for denne valgperiode, som er:

  • Vi vil prøve at få flere i kirke
  • Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge.
  • Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet.

Når vi laver nye tiltag, er det med disse visioner for øje.

Til sidst: EN STOR TAK til alle personalegrupper for den store indsats, I har ydet i det forgange år, om I har klaret arbejdet som hjemsendt, eller I har været mødt ind ved jeres kirker.

Til sidst skal der også lyde en tak for indsatsen til menighedsrådet, som efter menighedsrådsvalget i efteråret fortsat er uden udskiftninger.

v/ formand for Butterup-Tuse Menighedsråd
Jytte Poulsen