Udgivet af Birgitte Riese-Nielsen, man d. 16. mar 2020, kl. 11:27

Fra kirkeministeriets side er det blevet besluttet, at aflyse alle kirkelige aktiviteter i sognene. Dette er for at følge sundhedsmyndighedernes opfordringer om ikke at forsamles unødigt, således at spredning af Coronavirus undgås.

Det betyder, at alle gudstjenester og aktiviteter for nuværende er aflyst!  

Der vil fortsat blive afholdt kirkelige handlinger, men under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis du har spørgsmål angående dette, kontakt en af præsterne. 

Følg med på kirkernes hjemmeside www.tusekirke.dk. Her vil der løbende blive informeret.

Kirkenes præster arbejder fortsat, og kan kontaktes via mail eller tlf: 
Pia Heegaard Lorentzen tlf: 24 89 27 37 mail: pihl@km.dk
Lene Funder tlf: 30 35 26 61 mail: lef@km.dk.

Kategorier Nyheder